Ny effektivitetsstandard for elmotorer (ECO direktivet)

Ny effektivitetsstandard for elmotorer (ECO-direktivet)

En ny standard blev af IEC (International Electro technical Commission) introduceret i 2008 (EN 60034-30:2008) til at klassificere trefasede asynkrone motorer. Denne blev i løbet af 2014 suppleret med en ny standard (EN 60034-30-1:2014).

Ifølge de ovennævnte nye standarder har de nye klassificeringer betegnelserne IE1, IE2, IE3 hvor IE3 har den højeste effektivitet.

IE1: Motorer med en effektivitet i nærheden af den gamle EFF2-klasse, men med en ny standard for tests af motorens resultater på et lavere niveau end den forrige EFF2-standard.

IE2: Motorer med en effektivitet i nærheden af den gamle EFF1-klasse, men med en ny standard for tests af motorens resultater på et lavere niveau end den forrige.

IE3: Motorer med et højere effektivitetsniveau end EFF1. IE3 kaldes også Premium Efficiency.

Der overvejes også at introducere en IE4-klasse, hvor tabet er 15% mindre. IE4 kaldes også Super Premium Efficiency.

Tidsproces:

16 Juni 2011 IE2
Alle trefasede motorer (0,75 – 375 kW, 2-, 4- og 6-polede) som produceres eller importeres til Europa skal opfylde IE2-niveau.

1 Januar 2015 IE3
Alle trefasede motorer (7,5 – 375 kW, 2-, 4- and 6-polede) som produceres eller importeres til Europa skal opfylde IE3-niveau – undtaget er dog IE2-motorer, der er drevet af en inverter.

1 Januar 2017 IE3
Alle trefasede motorer (7,5 – 375 kW, 2-, 4- and 6-polede) som produceres eller importeres til Europa skal opfylde IE3-niveau – undtaget er dog IE2-motorer, der er drevet af en inverter.

Hvis en IE2-motor er drevet af en inverter, og derfor er undtaget de ovenstående regler, skal den markeres med følgende:

eu-label

Nedenfor er en række eksempler på applikationer, der er undtaget regulativerne:

– væskekølede motorer
– integrerede motorer
– motorer brugt i højder 4000 meter over havoverfladen
– motorer brugt i omgivende temperaturer over 60°C
– motorer brugt i omgivende temperaturer under -30°C
– eksplosionssikre motorer
– bremsemotorer

Motorer, der eksporteres uden for EU er ligeledes undtaget regulativerne.

Besøg hjemmesiden nedenfor for mere detaljeret information:

CEMEP Energy Efficiency with Drive Systems 2015