Kontroludstyr

control equipment

Kontroludstyr

BEVIs pålidelige kontrolsystemer til helautomatisk drift af vandkraftstationer tilpasses altid vores kunders ønsker og behov.

Vores BEVI-udstyr kan være opbygget af alt fra forskellige operatørpaneler, displaydesigns og trenddisplaydesigns og med styring, kontrol og alarm via web eller GSM, til at omfatte avanceret og eksakt niveauregulering af damme. Udstyret leveres normalt med magnetiseringsudstyr til synkrongeneratorer samt koblingsanlæg med lav- eller højspænding. Ved drift af asynkronmotorer leveres et kondensbatteri til kompensering eller synkronfasning. Alt design, alle konstruktioner og al produktion af vores kontroludstyr foregår i Blomstermåla.