Omvikling og renovering

rewinding and overhaul

Omvikling og renovering af generatorer

Avanceret generatorservice og generatorrenovering kan både ske i felten – på vores kunders kraftstationer – såvel som på vores veludstyrede serviceværksted i Blomstermåla.

Vi renoverer, reparerer eller ombytter for eksempel forskellige typer af viklinger, rulle- eller glidelejer og kølere. Alternativt kan vi ombygge en generator fra for eksempel horisontal til et vertikal udførsel. Diagnostik af viklinger bliver foretaget med højsensitive  isolationsmålere, tan delta (tabsfaktor) eller PD (Partial Discharge)-målinger. Glidelejer bliver for eksempel målt og kontrolleret med ultralyd, og vi foretager alle former for viklingsarbejde på såvel høj- som lavspændingsgeneratorer. Ved spændingsændringer af generatorer foretager vi detaljerede udregninger for at optimere maskinens egenskaber.