Garantier

På alle nye produkter giver BEVI 12 måneders garanti fra datoen for idriftssættelse, dog ikke efter de har oversteget 18 måneder fra leveringsdatoen. Produkter, der er blevet repareret eller ombyttet, har en garanti på 6 måneder fra leveringsdatoen.

BEVI-guarantee-en.pngVores garanti dækker gratis reparation eller erstatning af dele eller enheder, der som et resultat af normal anvendelse under garantiperioden bliver ubrugbare på grund af fabrikations- eller materialefejl. Dog skal hele enheden sendes til vores lager i Hedehusene på købers regning før garantien udløber med betalt fragt.

Efter garantireparationer eller -ombytninger eftersender BEVI det reparerede eller ombyttede produkt med den normale transportsats i Danmark.

Produkter, der er blevet brugt til andre formål, under andre forhold eller til satser eller værdier end dem, der er specificeret og udregnet, omfattes ikke af garantien.

Vi fritager os for ansvar i forbindelse med følgeskader såsom driftsstop, produktionstab samt skader på personer eller ejendom. Omkostninger i forbindelse med ombytte dækkes ikke.

Garantien er kun dækkende, hvis betalingen er gennemført i overensstemmelse med vores betalingsvilkår.

Kontakt os for flere spørgsmål om vores garanti

Kontakt BEVI kundesupportontakt

Find din kontaktperson

 

Relaterede oplysninger

Hvordan indgiver jeg en klage?