Hjem / Virksomheden BEVI / Privatlivspolitik og integritet / Privatlivspolitik för brug af hjemmeside og cookies

Privatlivspolitik för brug af hjemmeside og cookies

1. Inledning

Vi, BEVI A/S ("Selskabet"), bruger cookies på vores hjemmeside og indsamler på den måde visse personoplysninger om de personer, som benytter vores hjemmeside. I denne informationspolitik forklarer vi bl.a., hvilke cookies vi bruger, hvad de bruges til, og hvilke valgmuligheder du har med hensyn til vores cookies. Integritetspolitikken beskriver også dine rettigheder i forhold til os, og hvordan du kan udøve dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

2. Hvem er dataansvarlig?

Selskabet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles om besøgende på Selskabets hjemmeside.

Herunder finder du Selskabets kontaktoplysninger:

BEVI A/S, CVR-nr. 14 70 94 95

Baldersbuen 14, DK-2640 Hedehusene, Tel: +45 39 67 36 05

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver på gdpr@bevi.com, hvis du har spørgsmål om Selskabets behandling af dine personoplysninger.

3. Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstbaseret fil, der placeres på din computer, mobiltelefon eller lignende enhed med oplysninger om din navigering på hjemmesiden. Der findes midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies, også kaldet session cookies, gemmes i din enhed, indtil du lukker browseren. Permanente cookies har en udløbsdato, og når denne dato er passeret, slettes cookien, når du vender tilbage til den hjemmeside, der oprettede den.

Cookies kan være "førsteparts-cookies" eller "tredjeparts-cookies". Førsteparts-cookies er cookies, Selskabet har placeret på hjemmesiden. Tredjeparts-cookies er cookies, som er placeret på hjemmesiden af andre end Selskabet.

4. Hvilke specifikke cookies bruges på denne hjemmeside og med hvilket formål?

I skemaet herunder oplyses, hvilke cookies vi bruger på vores hjemmeside, sammen med oplysninger om formål, hvilke personoplysninger der indsamles, varighed, og hvem der håndterer cookien.

Cookie Formål Varighed Håndtering
ASP.NET_Sessionid Bevarer besøgendeindstillinger ved sideanmodning. Session
bevi.se/da/
__utm.gif Cookie der gemmer oplysninger om besøgets browser og computer. (Google Analytics) Session google-analytics.com
_utma Cookie bruges til at differentiere brugere og sessioner / besøg. (Google Analytics) 24 måneder bevi.se/da/
__utmb Registrerer et tidsstempel for det nøjagtige tidspunkt, hvor brugeren åbnede webstedet. (Google Analytics) 1 dag bevi.se/da/
__utmc Registrerede et tidsstempel for det nøjagtige tidspunkt, hvor brugeren lukkede webstedet. (Google Analytics) Session bevi.se/da/
__utmt Bruges til at beregne webstedshastighed. (Google Analytics) 1 dag bevi.se/da/
__utmz Cookie, der måler trafikkilder og navigering på stedet, f.eks. Linket, søgemaskinen og søgeudtrykket, der bruges til at nå vores websted. (Google Analytics) 6 måneder bevi.se/da/
__zlcmid Bevarer brugerindstillinger ved sideanmodning. 1 år bevi.se/da/
GPS Registrerer et unikt ID på mobile enheder for at aktivere sporing baseret på geografisk GPS-placering. 1 dag youtube.com
IDE Brugt af Google Doubleclick til at registrere og rapportere brugerens handlinger efter at have set eller klikket på en af annoncørens annoncer med det formål at måle effektiviteten af en annonce eller præsentere målrettede annoncer til brugeren. 1 år doubleclick.net
PREF Registrerer et unikt ID for at føre statistik over, hvordan besøgende bruger You Tube-videoer på forskellige websteder. 8 måneder youtube.com
test_cookie Bruges til at kontrollere, om brugerens browser understøtter cookies. 1 dag doubleclick.net
VISITOR_INFO1_LIVE Anslå besøgendes båndbredde på sider med indlejrede YouTube-videoer. 179 dage youtube.com
YSC Registrerer et unikt ID for at holde øje med, hvilke videoer fra YouTube den besøgende har set. Session youtube.com
yt-remote-cast-installed Gemmer brugerens videoafspillerindstillinger med indlejrede YouTube-videoer. Session youtube.com
yt-remote-connected-devices Gemmer brugerens videoafspillerindstillinger med indlejrede YouTube-videoer. Session youtube.com
yt-remote-device-id Gemmer brugerens videoafspillerindstillinger med indlejrede YouTube-videoer. Vedholdende youtube.com
yt-remote-fast-check-point Gemmer brugerens videoafspillerindstillinger med indlejrede YouTube-videoer. Session youtube.com
yt-remote-session-app Gemmer brugerens videoafspillerindstillinger med indlejrede YouTube-videoer. Session youtube.com
yt-remote-session-name Gemmer brugerens videoafspillerindstillinger med indlejrede YouTube-videoer. Session youtube.com

5. Hvilket retsgrundlag har selskabet for behandling af dine personoplysninger?

Selskabet behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor på grundlag af det samtykke, du giver, i forbindelse med at du går ind på vores hjemmeside.

6. Kan jeg sige nej til cookies?

Hvis du ikke vil tillade, at der gemmes cookies på din enhed, kan du som regel helt eller delvis blokere cookies i din browsers indstillinger. I nogle browsere kan du f.eks. vælge at blokere alle cookies, kun acceptere førsteparts-cookies eller slette cookies, når du lukker din browser. Du kan i browserens indstillinger også slette cookies, der er gemt tidligere.

Husk, at hvis du vælger at slette eller blokere cookies, kan det medføre, at du ikke kan bruge vores hjemmeside og tjenester.

7. Hvem vil vi kunne dele dine personoplysninger med?

De personoplysninger, der indsamles via tredjepartscookies, videregives også til den tredjepart, som stiller cookien til rådighed (se skemaet under punkt 4). Google deler de indsamlede oplysninger. Det vil blive brugt til statistik, men aldrig til at påpege et bestemt individ.

Selskabet vil kunne overføre dine personoplysninger til Spot On AB der administrerer vores hjemmeside of Levonline AB som håndterer hosting af vores hjemmeside. Disse modtagere har kun ret til at behandle dine personoplysninger på Selskabets vegne i forbindelse med, at de udfører en tjeneste for Selskabet som f.eks. at levere en bestilt vare til dig. Selskabet træffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til eller deling med sådanne udvalgte tredjeparter.

Selskabet kan også videregive dine personoplysninger til myndigheder, hvis vi har pligt til at gøre det ifølge lov. Hvis hele eller dele af Selskabet sælges, kan Selskabet overføre dine personoplysninger til en potentiel køber af virksomheden.

8. Overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS

Dine personoplysninger behandles hovedsagelig inden for EU/EØS.

Men, kan også blive overført til USA. Selskabet har gennemført passende beskyttelsesforanstaltninger til at beskytte dine personoplysninger, idet modtageren af personoplysningerne følger Privacy Shield, en ramme, der er oprettet mellem det amerikanske handelskammer og Europa-Kommissionen med det formål at opfylde kravene til beskyttelse af privatlivets fred. Du kan læse mere om Privacy Shield på https://www.privacyshield.gov/welcome.

9. Dine rettigheder

Du har visse lovbestemte rettigheder, du kan gøre gældende over for Selskabet. Herunder følger et resumé af disse rettigheder. Du finder komplette oplysninger om dine rettigheder i Persondataforordningen, kapitel 3-5.

(a) Ret til adgang/registerindsigt

Du har ret til at få at vide, om Selskabet behandler personoplysninger om dig. Hvis det er tilfældet, har du ret til at blive underrettet om bl.a., hvilke personoplysninger der behandles, formålene med behandlingen, hvilke eksterne modtagere der har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

(b) Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, du har givet Selskabet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at forlange, at Selskabet overfører disse personoplysninger til en anden dataansvarlig. Retten til dataportabilitet gælder for personoplysninger, som behandles automatisk, og som er baseret på dit samtykke eller på en aftale, hvor du er part.

(c) Rettelse af urigtige oplysninger

Du har ret til at forlange, at Selskabet berigtiger urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.

(d) Sletning af visse oplysninger

Du har ret til at forlange, at Selskabet sletter dine personoplysninger under visse forudsætninger, f.eks. at personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, vi indsamlede dem til.

(e) Ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af dine personoplysninger. Retten til at gøre indsigelse gælder bl.a., hvis behandlingen er baseret på en interesseafvejning, medmindre Selskabet kan påvise (i) vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller (ii) behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

(f) Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring

Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod, at Selskabet behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, skal Selskabet uden unødig forsinkelse standse al direkte markedsføring til dig.

(g) Ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Du har i nogle tilfælde ret til at forlange en begrænsning af Selskabets behandling af dine personoplysninger. Hvis du f.eks. har bestridt, at dine personoplysninger er korrekte, kan du forlange en begrænsning af behandlingen, i perioden indtil Selskabet har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.

(h) Klager

Hvis du vil klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en sådan klage til Datatilsynet.

Kontakt Selskabet på gdpr@bevi.com, hvis du vil anmode om registerindsigt, dataportabilitet, berigtigelse, sletning, indsigelse eller begrænsning.

10. Ændringer i privatlivspolitikken

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik. Hvis der foretages sådanne ændringer, bliver du informeret på denne hjemmeside.

Kontaktoplysninger for spørgsmål

For spørgsmål bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på gdpr@bevi.com

Politikken blev opdateret:
  • 2019-12-06 Kontakt-e-mail blev opdateret
  • 2019-06-24 Første revision

BEVI vidensbank

BEVIs vidensbank indsamler information om vores ekspertiseområder, elektriske drev og elproduktion.

Udforske

Kontakt Danmark

BEVI A/S
Office/Administration:
Herstedvang 10 2.tv, DK-2620 Albertslund

Warehouse/pick up address:
Herstedvang 10. Lager6, DK-2620 Albertslund

Tel | +45 39 67 36 05
Mail | info@bevi.dk