Hjem / Virksomheden BEVI / Privatlivspolitik og integritet / Privatlivspolitik för jobsøgende

Privatlivspolitik för jobsøgende

1. Inledning

I forbindelse med at du søger ansættelse i BEVI A/S ("Selskabet"), indsamler Selskabet visse personoplysninger om dig. Formålet med denne integritetspolitik er, at du som jobsøgende bliver informeret om, hvordan Selskabet håndterer dine personoplysninger, og at du skal føle dig tryg ved, at behandlingen foretages i overensstemmelse med Persondataforordningen og anden gældende persondatalovgivning. Privatlivspolitikken beskriver også dine rettigheder i forhold til os, og hvordan du kan udøve dine rettigheder.

2. Hvem er dataansvarlig?

Selskabet er dataansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, som foretages af Selskabet eller på Selskabets vegne.

Herunder finder du Selskabets kontaktoplysninger.

BEVI A/S, CVR-nr. 14 70 94 95

Baldersbuen 14, DK-2640 Hedehusene, Tel: +45 39 67 36 05

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver på gdpr@bevi.com, hvis du har spørgsmål om Selskabets behandling af dine personoplysninger..

Hvis du har søgt stillingen gennem en rekrutteringsvirksomhed, kan også rekrutteringsvirksomheden være dataansvarlig for den eventuelle behandling, som rekrutteringsvirksomheden udfører, inden du præsenteres for Selskabet som ansøger, og derudover til andre formål, som ikke har med din jobansøgning til Selskabet at gøre.

3. Typer af personoplysninger, som behandles

Selskabet behandler følgende personoplysninger om dig:

(a) Navn
(b) Telefonnummer
(c) E-mailadresse
(d) Adresse
(e) CV
(f) Eventuelle resultater af kompetencetest/personlighedstest
(g) Oplysninger, der indhentes fra referencer
(h) Notater fra jobsamtaler

4. Hvad bruger selskabet dine oplysninger til?

Selskabet behandler dine personoplysninger for at vurdere din ansøgning og gennemføre rekrutteringsprocessen. Behandlingen foretages med en interesseafvejning som retsgrundlag, idet Selskabet har en legitim interesse i at gennemføre rekrutteringsprocessen. Hvis du ikke stiller de nødvendige oplysninger til rådighed, kan Selskabet ikke behandle din ansøgning.

Vi opbevarer dine personoplysninger til brug i forbindelse med eventuelle fremtidige rekrutteringsbehov, hvis du har givet særskilt samtykke til det.

5. Hvem vil vi kunne dele dine oplysninger med?

Selskabet vil kunne overføre dine personoplysninger til den rekrutteringsvirksomhed, der håndterer rekrutteringsprocessen. Disse modtagere har kun ret til at behandle dine personoplysninger på Selskabets vegne i forbindelse med, at de udfører en tjeneste for Selskabet. Bemærk, at Selskabet ikke er ansvarligt for oplysninger, som rekrutteringsvirksomheden indsamler på egen hånd, og som rekrutteringsvirksomheden behandler på egne vegne. Selskabet træffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til eller deling med udvalgte tredjeparter.

Selskabet kan også videregive dine personoplysninger til myndigheder, hvis vi har pligt hertilifølge lovgivningen. Hvis hele eller dele af Selskabet sælges, kan Selskabet overføre dine personoplysninger til en potentiel køber af virksomheden.

6. Hvor behandler vi dine oplysninger?

Dine personoplysninger behandles kun inden for EU/EØS.

7. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Selskabet opbevarer personoplysninger om de ansøgere, der ikke tilbydes ansættelse, i op til to måneder efter, at den rekrutterede person har tiltrådt stillingen. Formålet med at opbevare oplysningerne i dette tidsrum er, at Selskabet skal have mulighed for at besvare spørgsmål om rekrutteringsprocessen og om begrundelsen for, at stillingen er blevet besat med en anden ansøger.

Hvis du har givet samtykke til, at vi opbevarer dine oplysninger med henblik på fremtidige rekrutteringsbehov, opbevarer vi dine oplysninger i det tidsrum, der er angivet i samtykket.

Selskabet kan også opbevare dine personoplysninger, efter at rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvis det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse, som ifølge gældende lov kræver behandling, eller for at Selskabet kan fastslå et retskrav, gøre et retskrav gældende eller forsvare sig mod et retskrav.

8. Dine rettigheder

Du har visse lovbestemte rettigheder, du kan gøre gældende over for Selskabet. Herunder følger et resumé af disse rettigheder. Du finder komplette oplysninger om dine rettigheder i Persondataforordningen, kapitel 3-5.

(a) Ret til adgang/registerindsigt

Du har ret til at få at vide, om Selskabet behandler personoplysninger om dig. Hvis det er tilfældet, har du ret til at blive underrettet om bl.a., hvilke personoplysninger der behandles, formålene med behandlingen, hvilke eksterne modtagere der har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

(b) Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, du har givet Selskabet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at forlange, at Selskabet overfører disse personoplysninger til en anden dataansvarlig. Retten til dataportabilitet gælder for personoplysninger, som behandles automatisk, og som er baseret på dit samtykke eller på en aftale, hvor du er part.

(c) Rettelse af urigtige oplysninger

Du har ret til at forlange, at Selskabet berigtiger urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.

(d) Sletning af visse oplysninger

Du har ret til at forlange, at Selskabet sletter dine personoplysninger under visse forudsætninger, f.eks. at personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, vi indsamlede dem til.

(e) Ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af personoplysninger

Du har under visse forudsætninger ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af dine personoplysninger.

(f) Ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger

Du har i nogle tilfælde ret til at forlange en begrænsning af Selskabets behandling af dine personoplysninger. Hvis du f.eks. har bestridt, at dine personoplysninger er korrekte, kan du forlange en begrænsning af behandlingen, i perioden indtil Selskabet har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.

(g) Klager

Hvis du vil klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en sådan klage til Datatilsynet.

Kontakt Selskabet på gdpr@bevi.com, hvis du vil anmode om registerindsigt, dataportabilitet, berigtigelse, sletning, indsigelse eller begrænsning.

9. Ændringer i privatlivspolitikken

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik. Hvis der foretages sådanne ændringer, bliver du informeret på denne hjemmeside.

Kontaktoplysninger for spørgsmål

For spørgsmål bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på gdpr@bevi.com

Politikken blev opdateret:
  • 2019-12-06 Kontakt-e-mail blev opdateret
  • 2019-06-24 Første revision

BEVI vidensbank

BEVIs vidensbank indsamler information om vores ekspertiseområder, elektriske drev og elproduktion.

Udforske

Kontakt Danmark

BEVI A/S
Office/Administration:
Herstedvang 10 2.tv, DK-2620 Albertslund

Warehouse/pick up address:
Herstedvang 10. Lager6, DK-2620 Albertslund

Tel | +45 39 67 36 05
Mail | info@bevi.dk