Hjem / Virksomheden BEVI / Privatlivspolitik og integritet / Privatlivspolitik för kontaktpersoner hos virksomhedskunder

Privatlivspolitik för kontaktpersoner hos virksomhedskunder

1. Inledning

Formålet med denne privatlivspolitik er, at du som kontaktperson hos en virksomhedskunde eller potentiel virksomhedskunde hos BEVI A/S ("Selskabet") bliver informeret om, hvordan Selskabet håndterer dine personoplysninger. Privatlivspolitikken beskriver også dine rettigheder i forhold til os, og hvordan du kan udøve dine rettigheder. De virksomhedskunder, Selskabet har et aftaleforhold til eller ønsker at indlede et aftaleforhold til, kaldes herefter "Kunder". De virksomheder, Selskabet kontakter uden at have en eksisterende eller nært forestående kunderelation til, kaldes "Potentielle kunder".

2. Hvem er dataansvarlig?

Selskabet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles om kontaktpersoner hos Kunder og Potentielle kunder.

Herunder finder du Selskabets kontaktoplysninger.

BEVI A/S, CVR-nr. 14 70 94 95
Adresse: Baldersbuen 14, DK-2640 Hedehusene, Tel: +45 39 67 36 05

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver på gdpr@bevi.com, hvis du har spørgsmål om Selskabets behandling af dine personoplysninger.

3. Typer af personoplysninger, som behandles

3.1 Kunder

Selskabet behandler følgende personoplysninger om kontaktpersoner hos Kunder:

(a) Navn
(b)Telefonnummer
(c)E-mailadresse

Hvis Kunden er din egen enkeltmandsvirksomhed, kan vi også indhente følgende oplysninger:

(a) Firmaets cvr-nr.
(b)Kreditvurdering af din enkeltmandsvirksomhed

Behandlingen af ovenstående personoplysninger er nødvendig, for at Selskabet kan opfylde aftalen med Kunden. Hvis disse oplysninger ikke kan behandles, kan aftalen med Kunden ikke opfyldes. Oplysningerne indsamles fra dig selv og/eller den Kunde, du repræsenterer.

Selskabet opbevarer også Kundernes købshistorik, dvs. oplysninger om købte produkter, antal, dato og pris.

3.2 Potentielle kunder

Selskabet behandler oplysninger om kontaktpersoners navne, kontaktoplysninger og stilling hos Potentielle Kunder. Oplysningerne indsamles fra messer, websteder og besøg.

4. Formål, retsgrundlag og opbevaringsperiode

4.1 Kunder
4.1.1 Kundeadministration

Navn og kontaktoplysninger behandles, for at Selskabet kan gennemføre købet, levere varen til Kunden og i øvrigt administrere Kundens bestillinger og servicere Kunden efter købet samt for i øvrigt at kunne udøve sine rettigheder og opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen med Kunden. Behandlingen foretages med en interesseafvejning som retsgrundlag, idet Selskabet har en legitim interesse i at kunne opfylde aftalen med Kunden og give Kunden god service.

Enkeltmandsvirksomheders cvr-nr.- behandles i forbindelse med fakturakøb. Behandlingen foretages med en interesseafvejning som retsgrundlag, idet Selskabet har en legitim interesse i at kunne fastslå kundens identitet.

En kreditvurdering af enkeltmandsvirksomheder kan blive behandlet, for at Selskabet kan fastslå Kundens betalingsevne. Behandlingen er baseret på en interesseafvejning, idet Selskabet har en legitim interesse i at vurdere mulighederne for at få betaling.

Ovenstående oplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt til ovennævnte formål.

4.1.2 Returnering, garantikrav og produktansvar

Selskabet opbevarer oplysninger om Kundens købshistorik og eventuel korrespondance og dokumentation om de produkter, Kunden har købt. I sådan dokumentation kan kontaktpersonens navn og andre oplysninger om kontaktpersonen forekomme.

Selskabet opbevarer denne dokumentation så længe og i det omfang, det er nødvendigt, for at Selskabet kan give Kunden kvalificeret service efter købet og for at kunne håndtere eventuelle reklamationer, garantikrav og krav i henhold til produktansvarsloven. Oplysningerne opbevares til disse formål på grundlag af en interesseafvejning.

4.1.3 Direkte markedsføring

Selskabet vil også kunne behandle din e-mailadresse med henblik på direkte markedsføring. Markedsføringen består i, at Selskabet via mail sender nyhedsbreve og tilbud om tilsvarende varer/tjenester, som tidligere er købt af den enkeltmandsvirksomhed eller det selskab, som du er ansat i.

Der kan via mail sendes nyhedsbreve og tilbud til enkeltmandsvirksomheder i op til ti (10) år efter Kundens seneste køb. Der kan via mail sendes nyhedsbreve og tilbud til kontaktpersoner hos virksomhedskunder, der ikke er enkeltmandsvirksomheder, i op til ti (10) år efter Kundens seneste køb.

Nyhedsbreve og markedsføringsmails sendes kun, hvis du ikke har modsat dig en sådan markedsføring, og du kan når som helst vælge at afmelde vores nyhedsbreve og markedsføringsmails. Kontakt Selskabet på marketing@bevi.com, eller brug det link til afmelding, som findes i alle nyhedsbreve/mails, hvis du ønsker at afmelde disse.

Markedsføringen sker med en interesseafvejning som retsgrundlag, idet Selskabet har en legitim interesse i at markedsføre sine produkter.

4.1.4 Øvrigt

Selskabet kan uanset ovenstående behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse, som ifølge gældende lov kræver behandling, eller for at Selskabet kan fastslå et retskrav, gøre et retskrav gældende eller forsvare sig mod et retskrav.

4.2 Potentielle kunder

Selskabet vil også kunne behandle din e-mailadresse med henblik på direkte markedsføring. Markedsføringen består i, at Selskabet via mail sender nyhedsbreve og tilbud om tilsvarende varer/tjenester, som tidligere er købt af den enkeltmandsvirksomhed eller det selskab, som du er ansat i.

Nyhedsbreve og markedsføringsmails sendes kun, hvis du ikke har modsat dig en sådan markedsføring, og du kan når som helst vælge at afmelde vores nyhedsbreve og markedsføringsmails. Kontakt Selskabet på marketing@bevi.com, eller brug det link til afmelding, som findes i alle nyhedsbreve/mails, hvis du ønsker at afmelde disse.

Dine oplysninger gemmes, så længe virksomheden har brug for oplysningerne til den eller de marketingkampagner, som informationen blev indsamlet for, forudsat at du ikke tidligere har modsat dig markedsføringen. Markedsføringen sker med en interesseafvejning som retsgrundlag, idet Selskabet har en legitim interesse i at markedsføre sine produkter.

5. Hvem vil vi kunne dele dine oplysninger med?

Selskabet vil kunne overføre dine personoplysninger til transportvirksomheder m.v. Disse modtagere har kun ret til at behandle dine personoplysninger på Selskabets vegne i forbindelse med, at de udfører en tjeneste for Selskabet. Selskabet træffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til eller deling med sådanne udvalgte tredjeparter.

Selskabet kan også videregive dine personoplysninger til myndigheder som f.eks. Skat, hvis vi har pligt til at gøre det ifølge lov. Hvis hele eller dele af Selskabet sælges, kan Selskabet overføre dine personoplysninger til en potentiel køber af virksomheden.

6. Overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS?

Dine personoplysninger behandles hovedsagelig inden for EU/EØS, men kan også blive overført til lande uden for EU/EØS. Selskabet har gennemført passende beskyttelsesforanstaltninger til at beskytte dine personoplysninger, idet modtageren af personoplysningerne har underskrevet en aftale med visse standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU-Kommissionen. En kopi af disse underskrevne standardkontraktbestemmelser kan rekvireres ved at kontakte gdpr.se@bevi.com.

7. Dine rettigheder

Du har visse lovbestemte rettigheder, du kan gøre gældende over for Selskabet. Herunder følger et resumé af disse rettigheder. Du finder komplette oplysninger om dine rettigheder i Persondataforordningen, kapitel 3-5.

(a) Ret til adgang/registerindsigt

Du har ret til at få at vide, om Selskabet behandler personoplysninger om dig. Hvis det er tilfældet, har du ret til at blive underrettet om bl.a., hvilke personoplysninger der behandles, formålene med behandlingen, hvilke eksterne modtagere der har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

(b) Ret til dataportabilitet (kun enkeltmandsvirksomheder)

Hvis du er kunde og enkeltmandsvirksomhed, har du ret til at få en kopi af de personoplysninger, du har givet Selskabet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at forlange, at Selskabet overfører disse personoplysninger til en anden dataansvarlig. Retten til dataportabilitet gælder for personoplysninger, som behandles automatisk, og som er baseret på dit samtykke eller på en aftale, hvori du er part.

(c) Rettelse af urigtige oplysninger

Du har ret til at forlange, at Selskabet berigtiger urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.

(d) Sletning af visse oplysninger

Du har ret til at forlange, at Selskabet sletter dine personoplysninger under visse forudsætninger, f.eks. at personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, vi indsamlede dem til.

(e) Ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af personoplysninger

Du har under visse forudsætninger ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af dine personoplysninger.

(f) Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring

Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod, at Selskabet behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, skal Selskabet uden unødig forsinkelse standse al direkte markedsføring til dig.

(g) Ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger

Du har i nogle tilfælde ret til at forlange en begrænsning af Selskabets behandling af dine personoplysninger. Hvis du f.eks. har bestridt, at dine personoplysninger er korrekte, kan du forlange en begrænsning af behandlingen, i perioden indtil Selskabet har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.

(h) Klager

Hvis du vil klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en sådan klage til Datatilsynet.

Kontakt Selskabet på gdpr@bevi.com hvis du vil anmode om registerindsigt, dataportabilitet, berigtigelse, sletning, indsigelse eller begrænsning.

8. Ændringer i privatlivspolitikken

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik. Hvis der foretages sådanne ændringer, bliver du informeret på denne hjemmeside.

Kontaktoplysninger for spørgsmål

For spørgsmål bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på gdpr@bevi.com

Politikken blev opdateret:
  • 2019-12-06 Kontakt-e-mail blev opdateret
  • 2019-06-24 Første revision

BEVI vidensbank

BEVIs vidensbank indsamler information om vores ekspertiseområder, elektriske drev og elproduktion.

Udforske

Kontakt Danmark

BEVI A/S
Office/Administration:
Herstedvang 10 2.tv, DK-2620 Albertslund

Warehouse/pick up address:
Herstedvang 10. Lager6, DK-2620 Albertslund

Tel | +45 39 67 36 05
Mail | info@bevi.dk